Interview op woensdag: het Stadspark

Het Stadspark wordt opgewaardeerd naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Daarvoor keurden stad en district nu het voorontwerp goed, dat tot stand kwam na overleg met experts en omwonenden.

Guy Van Antwerpen praat er straks over districtsschepen voor groenvoorziening Tom van den Borne van het district Antwerpen.