45 jaar Katastroof: serieuze liekes

We vieren een heel jaar lang 45 jaar Katastroof. Deze week komt Jos Smos vertellen over de ‘serjeuze’ kant en songs van de groep. Op Expres natuurlijk!