Wijkkrant ‘Bij de hand’ voorgesteld

Vorige week werd de nieuwe wijkkrant ‘Bij de Hand’ boven de doopvont gehouden. De keuze van het Stadsmagazijn voor de voorstelling was niet toevallig; het is immers het ontmoetingscentrum van de buurt. De nieuwe wijkkrant wil de buurt verbinden en het maatschappelijk weefsel moet aan bod komen. Maar ook mensen van buiten het historisch centrum zullen geprikkeld worden door de artikels. Initiatiefneemster Rose-Marie Pype vertelt er meer over aan Michel Van der Auwera.