Nieuws uit Antwerpen: vuurwerkverbod

Door de huidige coronamaatregelen kan het eindejaarsvuurwerk in Antwerpen niet doorgaan. De stad wil nog eens benadrukken dat het ook verboden blijft zelf vuurwerk af te steken. 

Het afsteken van vuurwerk is altijd verboden, evenals het oplaten van wensballonnen en het laten ontploffen van voetzoekers of bommetjes. Bovendien is het tot zondag 31 januari, zoals steeds, ook verboden om openlijk vuurwerk in bezit te hebben en aanstalten te maken om het te gebruiken.

Onder openlijk bezit van vuurwerk wordt verstaan: het zichtbaar bezit, het tonen en het uitstallen van vuurwerk en elke voorbereidende handeling voor het gebruik ervan.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘De politiediensten zullen er streng op toezien. Wie openlijk in het bezit van vuurwerk is, krijgt een GAS-boete, tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Voor het gebruik van vuurwerk wordt volgens de federale regels, die alvast tot donderdag 15 januari gelden, een gerechtelijk PV opgesteld met mogelijk zelfs gevangenisstraffen.’

‘Deze maatregelen zijn er om ieders veiligheid te vergroten. Elk jaar vallen er namelijk gewonden door vuurwerk en is er schade aan de eigendom van mensen. Ook leidt het tot geluidsoverlast, voor mens en dier.’