Eva centrum Ekeren eindejaarsactie


EVA centrum in Ekeren organiseert een eindejaarsactie om middelen te verzamelen om de vele noodhulpvragen te beantwoorden. Wekelijks kloppen er 200 gezinnen aan omdat ze het niet meer redden. Guy Van Antwerpen belde met voorzitter Piet Hostyn.

Je hoort het interview in de Lunchexpres en in de Spits bij Toos.