Antwerps Nieuws: Borgerhoutenaren halen 1 072 plantjes af en zorgen voor meer groen

Het District Borgerhout zette het afgelopen jaar in op ontharding en vergroening. Zaterdag konden Borgerhoutenaren gevelplantjes aanplanten, groenslingers laten installeren en ook een herfstpoets houden met de buren. Bovendien sloot deze actie aan op de BreekUIT-actie van de stad Antwerpen die tegelijkertijd plaatsvond. Het district nam van de gelegenheid gebruik om haar vergroeningsresultaten in de kijker te zetten. De lentepoets kon dit voorjaar door coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom zette het district alles op alles om Borgerhoutenaren te inspireren met vergroeningstips op sociale media en haar website. In september vielen er zadenkaartjes in alle Borgerhoutse brievenbussen. De kaartjes kon je niet alleen planten, ze riepen ook op om de website te bezoeken voor tips, plantjes te bestellen én een herfstpoets te houden. Marij Prijneel (Groen, zie foto), burgemeester van Borgerhout: ‘We zetten al een hele tijd in op vergroening. We hebben het liefst zoveel mogelijk bomen in ons district. Sinds een jaar of drie concentreren we ons op geveltuinen. Via Borgerbouwers kunnen bewoners het hele jaar door gevelplantjes en groenslingers aanvragen. Op deze manier moedigen wij onze inwoners aan om straten te ontharden en te ver-groenen. Ontharding zorgt voor meer regenwaterinfiltratie en een hoger grondwaterpeil.’ ‘Het brengt meer biodiversiteit, zorgt voor afkoeling ‘s nachts tijdens hitte en voorkomt wateroverlast bij zware regenval. Deze voordelen zorgen voor een beter klimaat in dichtbevolkte en stedelijke gebieden zoals Borgerhout.’ ‘Intussen hangen er sinds 2019 54 groenslingers en 163 klimhulpen meer in de Borgerhoutse straten Vandaag werden 1 072 plantjes afgehaald. Dat is goed voor 628,6 vierkante meter ontharding van het openbaar domein. Er werden sinds 2019 98 bomen extra aangeplant in het district. Acht van de negen buurtcontracten die werden afgesloten met bewoners, zijn contracten die voor meer groen zorgen in de straat.’ Ook bij de (her-)aanleg van een straat is er aandacht voor groen. ‘Vroeger moest men een aanvraag doen wanneer men een plantvak wilde. Nu doen we het andersom. We leggen eerst de plantvakken aan en gaan dan bekijken of ze er kunnen blijven. Eén van de straten die op die manier werd aangelegd is de Van Daelstraat.’ ‘De vergroening concentreert zich vooralsnog vooral in Oud-Borgerhout. Volgend jaar proberen we een inhaalbeweging te maken naar Nieuw-Borgerhout met eventueel de Tuinwijk. Door deze politiek te voeren hebben we tot op vandaag 630 vierkante meter open ruimte gewonnen. We hopen dit elk jaar te kunnen doen.’ ‘We werken ook al een tijdje met wijklabos. In een Wijklabo krijgen bewoners van vijf wijken een 100 000 euro voor buurtprojecten. De bewoners beslissen zelf wat er belangrijk is voor hun wijk en hoe de middelen worden besteed.’ ‘Het verschil met de burgerbegroting van het district Antwerpen is dat bij ons de ingediende voorstellen moeten passen binnen de bevoegdheden van het district, zoals de her-aanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot jeugd, sport, senioren en cultuur.’
Edwin MARIËN – Antwerps Persbureau