Antwerps Nieuws: Ambitieus plan voor Antwerpse bibliotheken zet de klant centraal

De bibliotheken van de stad Antwerpen lanceren een innovatief strategisch plan voor de periode 2020-2025. De werking wordt volledig afgestemd op de noden en de wensen van huidige klanten en potentiële gebruikers. Het meest opvallende: de bib moet vaker open zijn en de boetes worden afgeschaft.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA): ‘De rol van de bibliotheken door de jaren heen is geëvolueerd. Eén van de belangrijkste factoren in ons bestuursakkoord is verbinding. Verbinding krijg je ook door taal. We zitten met een uitdaging om het leesplezier en de geletterdheid van volwassen en de jeugd hogerop te brengen. In een wereldwijd onderzoek in verband met leesvaardigheid van kinderen valt Vlaanderen net uit de subtop. Lezen en bib-bezoeken moeten worden aangemoedigd. Uit een onderzoek van de UA en VUB in Permeke en BIB Couwelaar in Deurne blijkt dat men drie hoofdredenen heeft om niet naar de bibliotheek te komen: ’de openingsuren passen niet’, ‘ik krijg stress van die boetes’ en ‘het onthaal voldoet niet’. Vandaar dit plan. nDe stad Antwerpen trekt 9,2 miljoen euro  uit voor investeringen en 15,3 miljoen voor exploitatie. Onze bibliotheken krijgen dagelijks meer dan 8 000 bezoekers over de vloer. Die hebben recht op een goede service.’

Het bib-plan werd opgemaakt door Mieke Van Geel (zie foto) –  programmaleider Antwerpse openbare bibliotheken -, in samenwerking met de betrokken kabinetten, het bedrijf Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving en de districten. ‘In het plan staat de klant centraal. De uitgewerkte missie is het resultaat van een intensief traject. Er waren 2 000 respondenten voor het kwaliteitsonderzoek van de VUB en er werden 80 diepte-interviews afgenomen door de UA. Verder namen meer dan 100 mensen deel aan focusgroepen.’

‘Na het onderzoek konden negen verschillende klantprofielen worden afgebakend. De meest voorkomende zijn de traditionele veel-lezers en de leergierige jonge boekenwurmen. Maar ook de sociale belevingszoekers bijvoorbeeld komen massaal naar de bib om af te spreken met vrienden. Zij vergaren hun kennis  eerder door ‘te doen.’’

‘Nog een belangrijke vaststelling: wij zijn teveel dicht. Alleen Permeke is op zondag open. 75 procent van de Antwerpenaren moet zich tot 25 kilometer verplaatsen om een open bibliotheek op zondag en maandag te vinden. Op weekdagen is er na 20 uur geen enkele bib meer open. Tijdens de avondprogrammatie kunnen deelnemers geen materiaal uitlenen en een groot deel van de bevraagden gaf aan om de bib te gebruiken om te studeren of leren waardoor zij ook ruimere openingsuren wensen. 55 procent van de respondenten gaf dit aan met bij voorkeur een opening op zondagnamiddag (28 procent), zaterdag- en zondagavond (23 procent) en weekavonden (negentien procent).’

‘We gaan de boetes afschaffen. We gaan de mensen leren beleven, hen niet bestraffen. Daarom moeten we in de bib meer inzetten op verkooptechnieken. De bib moet een open, nieuwe leesomgeving worden. We focussen ons op kinderen en jongeren. Daarvoor hebben we nieuwe personeelsprofielen nodig.’

Vooral het afschaffen van de boetes is opmerkelijk. Els Compernolle, bio-ingenieur en gedragseconoom bij Human Insight: ‘Het kan. In Nederland gebeurt het al en toch brengen evenveel mensen de boeken terug.  Het is gewoon zaak om de dingen op een simpele manier uit te leggen, door een vriendelijke duw in de juiste richting te geven.’  Het bibplan rolt zich uit tot 2025. In een eerste fase wordt het onthaal in Permeke een eenduidig en laagdrempelig eerste aanspreekpunt.  Ook de bibliotheken van Hoboken, Ekeren, Borgerhout en Merksem stappen mee in het testtraject. 

Edwin MARIËN – Antwerps Persbureau

Foto: FB