Antwerps nieuws: Klimaattraject in scholen uit Wilrijk, Borgerhout, Deurne en Antwerpen

Deze maand gaan de eerste vijf Antwerpse scholen van start met een klimaattraject. Zij krijgen drie jaar lang ondersteuning en een subsidie van het EcoHuis om van hun school een klimaatvriendelijke school te maken.

Antwerpse scholen kunnen al meer dan tien jaar rekenen op ondersteuning van de stad via het EcoHuis om hun milieuwerking kracht bij te zetten. Vanaf dit schooljaar schakelt de stad nog een versnelling hoger. Scholen met grote klimaatambities kunnen coaching en een subsidie tussen 5 000 en 15 000 euro ontvangen, als ze aan de voorwaarden voldoen. De stad voorziet voor deze subsidies jaarlijks minstens 100 000 euro.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws (sp.a): ‘Ook dit jaar kunnen scholen zich nog engageren als klimaatvriendelijke school. Voor een klimaatvriendelijke school is het klimaatvraagstuk niet iets dat je louter in de klas bestudeert. Het leeft verder op de speelplaats en tussen de schoolmuren. De komende jaren willen we meer en meer Antwerpenaars overtuigen dat ze zelf de handen uit de mouwen kunnen steken voor het klimaat en dat dit helemaal niet moeilijk is. De stad staat klaar om daarbij te helpen.’

 Vragen als: Hoe komen we met kinderen, ouders en leerkrachten op één lijn?Hoe integreren we het klimaattraject in de lessen? en Hoe zorgen we ervoor dat het thema zowel op school als thuis blijft leven? komen tijdens de coaching aan bod. Het EcoHuis werkt hiervoor samen met Onderwijsnetwerk Antwerpen, MOS Antwerpen en andere experten op het vlak van klimaat en onderwijs.

Meeuws: ‘Scholen kunnen kiezen uit een klimaatrobuust en een klimaatbewust traject. Klimaatrobuuste scholen zetten zich in op ontharding en vergroening, met bijvoorbeeld een natuurspeelplaats of klimaatrobuust groendak. Dat levert niet alleen voordelen op voor leerlingen en leerkrachten. Het helpt de buurt ook om zaken zoals hittestress, droogte en overstromingen beter het hoofd te bieden.’

Klimaatbewuste scholen zetten zich in op het verlagen van hun CO2-voetafdruk en op bewustmaking rond klimaat en werken rond energiebesparing en hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit of duurzame voeding. Zo strijden ze tegen de klimaatverandering en werken ze mee aan een klimaatneutrale stad.

Meeuws: ‘ Scholen kunnen zowel klimaatbewust als klimaatrobuust zijn, maar om de werking goed te kunnen opvolgen, kunnen de scholen de beide trajecten niet tegelijkertijd opnemen. Na het voltooien van een traject, kunnen ze uiteraard wel meedoen aan het andere traject en ook daar de subsidies voor in de wacht slepen.’

De eerste vijf klimaatvriendelijke scholen zijn intussen bekend. Het gaat om de basisscholen De Vuurtoren in Antwerpen-Noord, De Zevensprong in Borgerhout, Neerlandschool in Wilrijk (zie foto) en Ibex in Deurne. Ook secundaire school Groenhout aan de Bouwmeestersstraat  zet zich in om haar speelplaats te vergroenen. Naast een subsidie en coaching krijgen ze ook alle vijf een schoolpoortbord. Zo kunnen ze aan de buitenwereld tonen dat zij werken aan een klimaatvriendelijke school. Ook scholen die al een natuurspeelplaats of klimaatbewuste werking hebben, kunnen dit schoolpoortbord aanvragen.

Meeuws: ‘Scholen die willen meewerken aan een beter klimaat in de stad, kunnen zich bij het EcoHuis voor begeleiding kandidaat stellen. Dat kan elk jaar met een indieningsronde die afsluit op 1 november of 1 mei. Elk jaar kunnen tot vijftienAntwerpse scholen instappen in een klimaattraject.’

Meer info: http://www.antwerpen.be/ecoscholen (Antwerps Persbureau)